Maintenance and Warranty

Vedlikehold og garanti

Møbler i massivtre

• Det er ikke anbefalt å plassere heltre møbler i direkte sollys, da dette kan forårsake fargeforandring. Dette er uansett ansett som en akseptabel prosess som anses som naturlig.
• Det er ikke anbefalt å plassere heltre møbler inntil varmeovner, ventilasjon og air-condition. Heltre møbler påvirkes av temperatursvingninger.
• Møbler i heltre kan tørke ut om vinteren, derfor er det anbefalt å holde luften fuktig. Hvis luftfuktigheten er mindre enn 55%, er det stor risiko for at møblene kan få sprekker. Dette kan skje dersom ikke luften holdes i ca. samme temperatur og luftfuktighet gjennom hele året.
• Hvis fuktigheten øker over 70%, begynner heltre møblene å samle det fuktige overskuddet. Dette kan forårsake oppblåsing i treverket, og derfor kan deler av møblene gni mot hverandre eller forskyve seg. Det anbefales å bruke avfukter hvis dette skjer.
• Hvis skuffer eller dører ikke lukkes eller åpnes riktig, så sjekk om møblene står korrekt plassert - parallelt med gulvet. Hvis ikke, må du justere i henhold gulv/vegg. Husk at møbler kan synke ned i tepper, noe som kan føre til forstyrret bruk av skuffer og dører.
• Gjenstander som er laget av plast eller gummi, består av skadelige materialer som kan forårsake flekker og skader på tremøbler. Derfor anbefales det å bruke deksler eller vurdere om det kan plasseres et annet sted.
• Det anbefales å endre regelmessig plassering av gjenstander som står på overflaten av tremøbler, selv om fargen vil falme, vil du unngå flekker.
• Forsøk å fjerne søl eller flekker umiddelbart. Til og med vann kan etterlate lette merker. Andre ting som parfyme, alkohol eller annen personlig hygiene kan føre til alvorlig skade på overflaten dersom det ikke fjernes umiddelbart.
• Når du rengjør møblene, prøv å bruke sterkt absorberende stoffer for å unngå skraping.

Vedlikehold av møbelfesteelementer

Beslag er de mest eroderende elementet i møblene: hengsler, forskjellige løftemekanismer, løpere, sporsystemer og andre former for beslag. Det eneste vedlikeholdet som trengs, er støvtørking og rengjøring av skitt hvis det oppstår.

Vedlikehold av benkeplater laget av eiketre

Overflater av eik kan ikke ha konstant kontakt med vann – søl må fjernes umiddelbart. Det anbefales å bruke alkaliske rengjøringsmidler (såpevann). Unngå rengjøringsmidler med slitende funksjoner. Bruk alltid et brett eller annet underlag når du legger varm drikke eller andre ting med varme på overflaten. 

Ved behov å pusse og fornye overflaten:

• Grove eller flekkete overflater kan skrubbes grundig med mykt P240-sandpapir. Fjern alt støv og puss med en fuktig klut.
• Bruk kun møbelolje som er egnet til akkurat dette.

Betingelser for garanti

Det gjelder 5 års garanti på møblene i Norge og 2 år i EU-land.


Garantiperioden starter fra og med produsentens faktureringsdato.


Skulle kunden oppleve mangler ved leverte produkter, må alle synlige mangler meldes hos produsenten skriftlig. Obligatorisk informasjon er:
• Kundens bestillingsnummer/ prosjektnummer,
• skriftlig mangelbeskrivelse,
• bilder, evt.video.

I garantiperioden skal produsenten bytte ut defekte deler eller produkter så snart som mulig, men senest innom 60 kalenderdager fra garantisaken ble opprettet i skriftlig krav (kjøper blir varslet dersom det under noen omstendigheter må påberegnes lengre tid).

VIKTIG! Garanti gjelder ikke i disse tilfellene:

• Når det er synlige trefargenyanser/ kvister på møblene laget av naturlig treverk. Nyanser kan være forårsaket av møblements utsettelse for lys og solstråling hva som kan føre til falming.
• Naturlig slitasje og falming.
• Skjøre materialer (glass e. l.)

VIKTIG! Møbelgarantien opphører når:

• Møbler ikke blir benyttet til det tiltenkte formålet og uten å oppfylle kravene og anbefalinger som er spesifisert i FDV dokument.
• Elementer som ikke er beregnet til bruk på møbler, blir brukt på disse.
• Møbelskade skjer som følge av uhensiktsmessig bruk, lagring og transport.
• Møbler repareres av kjøper eller en tredjepart.
• Møbler ikke blir montert korrekt (aktuelt når møblene kjøpes uten produsentens monteringstjeneste).